Facilitator SoulCollage

SoulCollage®️ is een creatief, energetisch proces om je ziel te doorgronden en je kwaliteiten te ontdekken.

Jij bent de creator, de schepper van je eigen leven. In je blauwdruk heb je alles meegekregen.

Aan jou om via SoulCollage®️ ontdekkingen te doen. SoulCollage®️ geeft je rechtstreeks toegang tot je eigen bron van wijsheid, tot je essentie.

Via SoulCollage®️ kan je aan introspectie doen, aan zelfonderzoek.

Je kan ontdekken welke archetypes in welke situaties naar voor komen.

Je krijgt zicht op de verschillende delen van jezelf, de thema’s die spelen en het pad dat je loopt.

Hiertoe maak ik soms ook gebruik van Voice Dialogue.

SoulCollage®️ ondersteunt je bij het nemen van beslissingen en het toepassen van veranderingen in je leven om je ontwikkeling te stimuleren.

Zo kan je bewuster en alerter in het leven staan, observeren wat je precies doet en bijsturen waar nodig.

www.soulcollage.nl

Griet Moerman

koesteraar

© teksten & beelden Karen Van Winkel