Traumatherapeut

Vrouwen in de (pre)menopauze hebben het vaak moeilijk met de fysieke, psychische, emotionele veranderingen.

Emoties kunnen hoog oplopen waardoor verwerking van en aanpassing aan veranderingen moeilijk is.

Nieuw verdriet roept oud verdriet op, verlieservaringen van vroeger steken de kop op, vandaar dat (gedeeltelijk) onverwerkt trauma, klein of groot, opnieuw in het daglicht komen.

Onverwerkt trauma dat belemmert of beperkt kijken we aan.

We bekijken hoe we patronen kunnen doorbreken en hoe je meer vat kan krijgen op je keuzes en gedrag.

 

Griet Moerman